'De opleiding gaf me veel inspiratie'

Kim Csik-Dirkse werkt al jaren in de financiële dienstverlening die steeds meer digitaliseert. Zij mist daarin het contact met mensen: echt iets voor iemand betekenen en hem/haar verder helpen.
Kim vertelt daarover: “Mantelzorg vind ik iets moois, je doet dat vanuit liefde. Mijn moeder is mantelzorger en zorgt al jaren voor mijn tante. Samen hebben we voor mijn vader gezorgd”.

Kim Csik lrg

Mantelzorgers worden te weinig gezien in de maatschappij. Ik vind dat er meer aandacht voor hen moet zijn. Ze hebben een belangrijke rol en zijn essentieel in ons zorgsysteem. Je kunt alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Mantelzorgers verliezen zichzelf vaak uit het oog en krijgen daardoor klachten of een burn-out. Door goede en tijdige ondersteuning kan dit voorkomen worden. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

In mijn oriëntatie op mogelijk ander werk kwam ik uit bij de opleiding tot mantelzorgmakelaar. Een mantelzorgmakelaar is zakelijk dienstverlener en opgeleid in wet- en regelgeving. Hij/zij informeert mantelzorgers over zorg, werk, inkomen, recht en welzijn, zet de mantelzorger centraal en er is veel contact en communicatie. Dat is een combinatie die bij mij past.

De opleiding gaf me veel inspiratie. Ik heb er geleerd hoe de zorg en de zorgwetgeving in elkaar zit. Op het gebied van netwerken heeft de opleiding mij veel geboden. Dat is leuk omdat je met veel nieuwe mensen in contact komt. Als je iemand belt en ze horen dat je de opleiding doet zijn ze bereid om met je in gesprek te gaan. Mensen life ontmoeten was door corona wat lastiger. De netwerkcontacten waren telefonisch, tijdens een wandeling of online. Dat lukte uiteindelijk best goed.
Heel erg leuk vond ik de lessen communicatie. Er is in die lessen echt veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Bij de start moet je een portfolio maken. Die loopt als een rode draad door de hele opleiding. Je begint met een startdocument. Daarin geef je, gekoppeld aan de competenties van een mantelzorgmakelaar, aan wie je bent, waar je voor staat en wat je wil leren. Je bepaalt je eigen ontwikkelingsdoelen. In het leerproces worden theorieën in de vorm van verschillende tools aangereikt. Deze tools, zoals bijvoorbeeld het kernkwadrant, werken heel praktisch. Ze helpen je om inzicht te krijgen in je eigen ontwikkelingsproces.
In deze lessen werk je in een kleine groep van 6 à 7 mensen. Daardoor deel je heel veel met elkaar.
Er zijn veel oefencasussen. Daarin werden 1 op 1 gesprekken gevoerd tussen een mantelzorger en een mantelzorgmakelaar. De overige groepsleden observeerden het gesprek en gaven feedback. Er waren ook lessen met acteurs in de rol van mantelzorger. In eerste instantie vond ik het wat spannend. Het viel uiteindelijk reuze mee. Het is meer een kwestie van doen en zeer leerzaam.

De begeleiding van de docent communicatie was heel goed. Knap dat ze na een paar lessen al goed zicht had op de deelnemers. Een van mijn kwaliteiten is zorgzaamheid. Ik had als ontwikkelpunt dat mijn wil om mensen te helpen niet moet doorslaan in betutteling. De rol van een mantelzorgmakelaar is mensen informeren; de regie blijft bij de mantelzorger. Dat kon voor mij best lastig zijn. Bij het mondeling examen werd hier opgelet.
Ik vond de opleiding de moeite waard. Ik kom niet uit de zorgsector en heb inhoudelijk veel nieuwe kennis opgedaan. Doordat er veel verschillende docenten zijn, veelal uit het werkveld, werden er veel praktijkvoorbeelden ingebracht. De deelnemers komen overal vandaan en hebben allemaal andere achtergronden, dat maakt het heel divers en interessant. Je gaat met elkaar pionieren en zo ontstaat er een nieuw netwerk.
Sinds 1 juli 2021 ben ik gediplomeerd. Bij de feestelijke afsluiting met de diploma-uitreiking hebben we een online workshop georganiseerd met als thema NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Dat was een kroon op de opleiding.
Met mijn diploma heb ik een basis om op verder te bouwen. Ik wil de komende tijd gaan uitzoeken hoe ik een praktijk als mantelzorgmakelaar kan opzetten. Ik ga in mijn huidige baan iets minder werken en tegelijk starten als zelfstandig ondernemer. Ik wil mantelzorgers informeren en ondersteunen bij regeltaken zodat zij vitaal kunnen blijven en naast mantelzorger bijvoorbeeld ook partner kunnen blijven.

Zoeken