‘Ik ontdekte dat je consequent en flexibel tegelijk kunt zijn’

Derk de Graaf is 2e secretaris van de ondernemingsraad van ECT in Rotterdam. Hij volgde de opleiding Bedrijfskunde van PostMD Opleidingen.

derk de graaf 956x470px
Waarom ben je Bedrijfskunde juist bij PostMDopleidingen gaan volgen?

‘Ik wilde mijn kennis verbreden, maar het was de praktijkgerichte aanpak die me aansprak. Daarmee krijg je veel informatie in korte tijd, die je gelijk verwerkt in een eindrapportage. Bij elk vak was er wel een dossier binnen mijn bedrijf dat ik kon oppakken. Dus daar had ik ook op mijn werk direct iets aan.’

Wat heb je zoal geleerd?
‘Je krijgt andere inzichten, doordat je de andere kant van de organisatie beter leert kennen, namelijk die van de werkgever. Je begrijpt daardoor waarom sommige beslissingen worden genomen. In mijn functie als OR-lid vorm ik de schakel tussen werknemer en werkgever. Het is belangrijk dat ik beide kanten begrip voor elkaar kan laten opbrengen.’

‘Behalve de echte bedrijfskundevakken zoals financieel management, management en organisatie en performance management hebben we ook les gehad in persoonlijke effectiviteit. En die zachte kant vond ik heel interessant. Je leert veel over jezelf, hoe je in je team staat en hoe je je team kan meenemen. Dat is in mijn werk belangrijk. Ik heb altijd met mensen te maken. Op dat vlak sloot de studie van PostMDopleidingen heel erg aan bij mijn werk.’

Heeft de opleiding je ook dingen opgeleverd die je van tevoren niet had voorzien?
‘Een bijkomend voordeel is dat je thuis ook profijt hebt van die persoonlijke effectiviteit. Ik ben nu op een andere manier in gesprek met mijn kinderen, en daardoor stellen zij zich anders op. Ik heb ontdekt dat je consequent en flexibel tegelijk kunt zijn. Mijn dochter zei laatst, je doet het goed hoor papa. Dat is het mooiste compliment dat ik als vader kan krijgen.’

Dan heb je misschien wel goede skills als leidinggevende opgedaan?
‘Zeker en de skills kan ik gebruiken voor mijn stip aan de horizon. Ik ben ooit begonnen als marktkraambouwer, werd toen vrachtwagenchauffeur en daarna straddle carrier chauffeur in de haven bij ECT. Sinds 6 jaar zit ik in het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad. Met de opleiding wilde ik mijn kennis opkrikken en mezelf nog verder ontwikkelen. Dat doel heb ik zeker behaald.’

Zoeken