Symposium Mantelzorgmakelaar 13 juni 2022

Op 13 juni hebben de deelnemers van de opleiding tot Mantelzorgmakelaar een prachtig Symposium gepresenteerd. Aanwezig die dag waren naast familie en vrienden, ook bestuurslid Rita van den Brink van de BMZM (Beroepsvereniging van de Mantelzorgmakelaars).

De groep heeft twee boeiende presentaties verzorgd.
De titel van de eerste groep was ‘Arbodienst en Mantelzorger’. De groep ging dieper in op het thema ‘Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid’ en ‘De opname van de Mantelzorgmakelaar in de providerboog van de arbodienst’.

Zij hebben ons aan de hand van resultaten getoond dat het verzuim onder werkende mantelzorgers hoog is. Verder werd een onderscheid gemaakt in verzuim onder overbelaste werkende mantelzorgers. Dit blijkt een flinke groep te zijn.
Uit de presentatie bleek dat de voordelen groot zijn als niet alleen HR aandacht heeft voor (overbelaste) werkende mantelzorgers, maar ook als hierop meer wordt ingezoomd bij de arbodienst.
Op deze manier verwacht de groep sneller overbelaste mantelzorgers te kunnen ondersteunen en vooral ook preventieve maatregelen te kunnen nemen om uitval te voorkomen.

Nadat de groep een artikel via LinkedIn uit Movisie had gelezen van Cécile Boot, werkzaam bij het UMC Amsterdam en werkzaam als Hoogleraar Gezondheid en Maatschappelijke Participatie, hebben zij contact met haar opgenomen. De groep merkte namelijk dat de visie van Cécile Boot exact overeen kwam met hun eigen visie. Toen bleek dat Cécile ook enthousiast verrast was door het gekozen onderwerp ‘De opname van de Mantelzorgmakelaar in de providerboog van de arbodienst’, ontstond het plan om een interview op te nemen zodat wat dieper op dit onderwerp kon worden ingegaan. Dit interview heeft de groep tijdens hun presentatie laten zien.

blog2a

blog2b

Foto’s van voor en tijdens het interview tussen Meike van Esch - van den Broek en Cécile Boot.

Het was een erg interessant interview!
Ook de gedachte waarom het zo belangrijk is dat de Mantelzorgmakelaar in de providerboog van de arbodienst moet worden opgenomen, sprak ons als opleider enorm aan. Daarom heeft PostMDopleidingen besloten om dit thema als bijscholing te gaan aanbieden. Deze bijscholing gaat Meike van Esch - van den Broek afkomstig uit deze groep geven.

De tweede groep had als thema Mantelzorg en samenredzaamheid. De Mantelzorgmakelaar als netwerk-coördinator en hoe krijgen de Mantelzorgmakelaars de erkenning als onmisbare ondersteuner van de mantelzorger. De groep liet een fragment zien van Dr. Deirde Beneken, genaamd Kolmer en haar visie. In de zienswijze van Dr. Beneken, staat niet de cliënt (patiënt, zorgvragen, zorggast) centraal maar de ‘zorgsituatie’ van zijn of haar leefomgeving. De groep heeft het advies van de Raad van Volksgezond & Samenleving en het rapport hiervan goed bekeken. Dit adviesrapport met de naam ‘Anders leven anders zorgen’ zegt dat er een fundamentele omslag nodig is in de zorg. Een verschuiving van cliëntgerichte zorg naar netwerkgerichte zorg. Hier werd in de presentatie dieper op ingegaan. Daarnaast was er een gastspreker aanwezig voor de groep. Haar naam is Hedda van Lieshout en zij is bestuurslid bij de Eigenkracht Centrale. Hedda vertelde heel enthousiast over hoe zij werken door middel van het vormen van kringen. Als er een zorgsituatie is wordt er vaak doorverwezen naar derden of instanties. Wat Eigenkracht Centrale doet, is het maken van kringen met naasten. Dus bijvoorbeeld mevrouw A. heeft zorg nodig, dan wordt er gekeken wie zijn er allemaal rondom mevrouw A. voor ondersteuning zou kunnen bieden. Denk hierbij aan familie, vrienden, buren… ga zo maar door. Door de juiste manier van vragen stellen en doorvragen, komen er vaak hele grote kringen tot stand, waarbij ieder zijn steentje bij draagt aan de zorg van mevrouw A. Wij vonden het zeer indrukwekkend dat deze organisatie op deze manier veel mensen helpt en er vaak al oplossingen zijn voorhanden zijn in de directe omgeving van Mevrouw A. i.p.v. haar gelijk door te verwijzen naar instanties. Het doel is om de Mantelzorgmakelaar ook inzetbaar te maken als netwerk-coördinator in ‘zorgsituaties’. Dit biedt de Mantelzorgmakelaar een nieuwe tool om nieuwe financieringsvormen aan te boren ter ondersteuning van mantelzorgers, waar het advies van de RVS op doelt.

blog2c

Foto Hedda van Lieshout tijdens haar enthousiaste presentatie.

blog2d

De deelnemers die na het symposium allemaal gediplomeerd zijn als Mantelzorgmakelaars!

Zoeken