Dorien Kloosterman

Dorien KloostermanDocent bij de opleiding Mantelzorgmakelaar/Cliëntondersteuner  (fysiek en hybride) en bij de opleiding Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP-Wzd)

'Welke onderdelen verzorg je binnen de opleiding Mantelzorgmakelaar/Cliëntondersteuner ?'
Ik verzorg de inhoudelijke lessen rondom de wetgeving Jeugdzorg, Wo, Zvw en Wlz. Uiteraard horen daar ook de lessen PGB bij.

'Welke onderdelen verzorg je binnen de opleiding CVP-Wzd?'
Bijna alle inhoudelijke modules worden door mij verzorgd, zoals lessen over het zorglandschap in Nederland, casuïstiek lessen, verschillende doelgroepen binnen de Wzd, positie CVP en ik ben betrokken bij de integrale toetsing. Daarnaast verzorg ik jaarlijks enkele bijscholingsmomenten over o.a. de Wet zorg en Dwang, Participatiewet en ‘Er is meer dan zorg’.

'Waar heb je ervaring opgedaan?'
Ik heb een onderwijsachtergrond, ooit Pabo gedaan en daarna opleiding tot docent pedagogiek, agogiek e.d. gevolgd. Sinds 1988 ben ik werkzaam in de landelijke belangenbehartiging voor mensen met beperkingen en hun families. Dus altijd veel te maken met mantelzorgers, maar ook betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, steeds vanuit de positie van de zorgvrager en diens familie.Tevens ben ik, naast PostMDopleidingen, ook betrokken als docent bij de beroepsvereniging voor cliëntondersteuners (BCMB) en docent bij Hbo Drechtsteden (opleiding cliëntondersteuner).
Ik ben actief als mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner en in loondienst bij een cliëntenorganisatie. Ik geef ook scholing aan cliënten- en familieraden van zorginstellingen.

’Kun je nog iets over jezelf vertellen?‘
Ik vind het belangrijk, dat zorgorganisaties de rol van familieleden/mantelzorgers serieus nemen.
De mantelzorger kent immers de geschiedenis van iemand en is vaak de enige constante factor in zijn of haar leven. Vanuit de positie van de zorgvrager, mantelzorger/familie, probeer ik mijn steentje bij te dragen om het leven van mensen die afhankelijk zijn van anderen, mooier te maken. Ik vind het belangrijk dat mensen bewust keuzes kunnen maken, maar ook goed op de hoogte zijn van wat er allemaal mogelijk is. Ook in Nederland!

Zoeken