Incompany

Maatwerk in managementdevelopment-trajecten
Vereist de instroom van nieuwe mensen een andere manier van leidinggeven?
Staat je bedrijf voor een innovatievraagstuk of zorgen externe omstandigheden ervoor dat het spel in de bedrijfstak verandert?
Onze managementdevelopment-trajecten sluiten aan bij actuele vragen waar jij als manager of adviseur in jouw bedrijf mee te maken hebt. Samen geven we deze trajecten vorm.
Tijdens het MD-traject vragen we aandacht voor verbanden tussen de verschillende afdelingen van de organisatie en tussen de organisatie en haar omgeving.
Door het hele systeem te betrekken bij de oplossing pakken we het vraagstuk bij de wortel aan.
We bieden onze MD-trajecten aan op centrale leslocaties en incompany.

Onderstaande open opleidingen kunnen we voor jouw organisatie op maat maken
Managementopleiding voor de kinderopvang
Nu aangeboden in Amsterdam
Deze opleiding gaat in op de uitdagingen van deze tijd: Je team weer in balans brengen, je locatie profileren en een aantrekkelijke partij zijn voor nieuwe medewerkers.
Download de brochure

Professionals in the lead
Na corona staat de zorg voor grote vraagstukken. Wij bieden een programma, dat je organisatie ondersteunt. Medewerkers ontwikkelen persoonlijk leiderschap, zodat ze weer met energie en werkplezier aan de slag gaan. Na een basisprogramma kunnen de professionals kiezen uit trajecten die bij hen passen zoals innovatie, kwaliteit en coaching.
Download de brochure

Verpleegkundig leiderschap
Deze opleiding is erop gericht om de verpleegkundige beroepsgroep te versterken. Daarbij gaan we ervan uit dat verpleegkundig leiderschap vele vormen kent, die aansluiten bij de verschillende talenten.
Download de brochure

Veerkrachtig leiderschap voor teamleiders
De afgelopen periode heeft de teamleider binnen de organisatie voor hete vuren gestaan.
Nu ontstaan er nieuwe uitdagingen. In een traject, dat we samen verder op maat kunnen maken, besteden we veel aandacht aan persoonlijk leiderschap en aan instrumenten om de noodzakelijke vernieuwingen binnen de zorg vorm te geven.
Download de brochure

Veerkrachtig leiderschap voor staffunctionarissen
Werken op afstand en toch het verschil willen en kunnen maken, dat is de opgave voor de staffunctionaris. Jezelf neerzetten in dit veranderde veld, een bijdrage leveren aan de vernieuwingen en aan het behoud van personeel. In deze opleiding is er ook veel aandacht voor persoonlijk leiderschap, maar ook voor nieuwe inzichten vanuit verandermanagement.
Download de brochure

Resilient leadership voor bedrijfskundigen
Ook in het bedrijfsleven heeft corona een grote impact gehad. De privé-werk balans werd verstoord. Klanten moesten op een andere manier benaderd worden. En wellicht zit je nog midden in dit transformatieproces. Dat vraagt veel van mensen. In deze korte opleiding besteden we aandacht aan het persoonlijk leiderschap van je medewerkers, de teams en praktische innovatie methodieken, die je direct binnen jouw praktijk kunt gaan toepassen.
Download de brochure

Coördinatoren binnen de zorg
Met de toenemende schaalvergroting zie je steeds meer dat er onder de teamleiders allerlei nieuwe functionarissen ontstaan. Zij staan voor de dagelijkse coördinatie en, daar de teamleiders steeds meer opgeslokt wordt door allerlei overstijgende zaken, zie je dat de coördinatoren steeds meer verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van leidinggeven en kwaliteit. Voor hen is er nu een nieuw programma ontwikkeld. Binnen Maasstad ziekenhuis hebben we dit programma breed aangeboden. Binnen Haaglanden Medisch Centrum is dit programma op maat aangeboden voor de coördinatoren binnen de facilitaire dienst.
Image

Zoeken