Gecombineerde opleiding Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner

Eén fysieke opleiding: twee diploma’s!
Bij onze nieuwe gecombineerde opleiding tot Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner stellen wij de deelnemers in staat om tegelijkertijd twee opleidingen te volgen. In de praktijk merken we dat beide beroepen overlap hebben maar daarnaast ook elk een andere klantpopulatie kennen en daardoor een andere uitgangspositie.
In de beroepspraktijk merken we dat veel Mantelzorgmakelaars graag breed inzetbaar willen zijn op de arbeidsmarkt en daarom ook als Cliëntondersteuner werkzaam zijn. PostMDopleidingen heeft daarom beide opleidingen geïntegreerd zodat de lessen aan elkaar complementair zijn.

De mogelijkheid om alleen de opleiding tot Mantelzorgmakelaar bij ons te volgen blijft natuurlijk ook bestaan! Dat kan in de eerste plaats binnen deze gecombineerde opleiding. Alleen realiseer je wel dat deze opleiding vanuit twee perspectieven aangeboden worden, namelijk die van de clientondersteuner en de mantelzorgmakelaar. Je krijgt dan gedurende opleiding een beperkt aantal vrijstellingen. In de tweede plaats kan dat door de te kiezen voor de bekende online vorm, de online opleiding tot Mantelzorgmakelaar.

Informatiebijeenkomsten
Wil je meer informatie? Meld je vrijblijvend aan voor één van onze digitale informatiebijeenkomsten over de opleiding Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner.

Nascholingsprogramma
Ben je al mantelzorgmakelaar of Cliëntondersteuner en wil je je kennis actueel houden, verdiepen of meer leren over ondernemerschap? Bekijk dan hier ons programma met praktische en geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten.

Lees de ervaringen van oud-deelnemer Nienke te Velde heeft haar eigen bedrijf als mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner.
Doelgroep
Mantelzorgmakelaar
In de opleiding leer je mantelzorgers te ontzorgen, zodat zij zich kunnen focussen op hun zorgtaken. Daarnaast kunnen zij een steuntje in de rug gebruiken. Als Mantelzorgmakelaar leer je hoe mantelzorgers zoveel mogelijk zelf de regie kunnen behouden over hun persoonlijke situatie. Je ondersteunt hen bij complexe aanvragen voor voorzieningen in de zorg, zoals het persoonsgebonden budget (pgb) en je staat hen bij in het vervolgtraject.

Als Mantelzorgmakelaar kies je voor een eigentijds en veelzijdig beroep. Het is een nieuw vak, dynamisch en mensgericht, dat nooit saai wordt. Als veelzijdige professional leer je laveren in een turbulente omgeving en je leert je comfortabel te bewegen in complexe situaties.

Cliëntondersteuner
Als Cliëntondersteuner help je mensen aan benodigde informatie op een breed vlak en bied je kortdurende ondersteuning. Het gaan om dienstverlening op het gebied van zorg, jeugdhulp, wonen, werk, inkomen en onderwijs. Een Cliëntondersteuner is er voor iedereen met een zorgvraag. Een Cliëntondersteuner werkt zowel preventief als op het moment dat zorg en/of ondersteuning nodig is of als mensen al zorg krijgen

De opleiding sluit aan bij de visie van de Beroepserkenning van Cliëntondersteuners (BCMB) en de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars (BMZM). Het is noodzakelijk dat Mantelzorgmakelaars en Cliëntondersteuners onafhankelijk hun werk kunnen doen. Mantelzorgmakelaars en Cliëntondersteuners hoeven geen indicatie af te geven, of hierover te adviseren aan instanties. Als Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner bied je zelf geen zorg. Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuners ondersteunen, wanneer nodig, cliënten en mantelzorgers om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen gemeenten of andere instanties. Als Mantelzorgmakelaar en Cliëntondersteuner verhelder je de vraag. Dat doe je levensbreed. Daaronder wordt verstaan: alle levensgebieden waarop een ondersteuningsbehoefte kan ontstaan vanuit de cliënt of de mantelzorger.
Kim_Csik
Nienke te Velde, oud-deelnemer

Zoeken